GRUPPSAMTAL MED HANDLEDNING

för dig som redan har startat det goda hundägarskapet


Du berättar om DIG och vi ger tankar till ditt hundägarskap.


Vi varvar människopsykologi med hundkommunikation. Vi lyfter vanliga missförstånd så du kan skapa en vardag utifrån dig och din hunds behov.
Frågor & svar


Vad skiljer samtalen från era kurser och böcker?

Både kursen och böckerna baserar sig på de fyra grunderna hämtat från Amichien Bonding. I samtalen går vi mer in på Dina behov och hur du praktiskt kan väva in det på ett sätt som blir logiskt för hunden.


Hur många blir vi?

Vi kommer vara mellan 2-4 deltagare per gång så att alla kommer till tals.


Är det live?

Ja, samtalsstunden är live där du också syns i bild och kommer delta i samtalet.


Vad är nytt?

I dessa samtal lyfter vi fram människan. Du kommer involveras och få frågor om dina prioriteringar och val som handlar om ditt inre ledarskap . Vi kommer samtala om hur du ser på dig själv och vad av detta som också kan bli en viktig pusselbit i ditt hundägarskap.


När sker samtalen?

Tisdagar kl 19.00-20.00

Digitalt. Du får en länk till samtalet via mejl dagen före eventet.

OBS Länken kommer från [email protected]

Vid frågor, kontakta Gunilla, 076 17 63 958


Vem håller i kursen?

Gunilla ställer frågor till dig, dina vanor och rutiner utifrån kvällens ämne. I slutet sammanfattar vi och Mervi ger dig konkreta råd till kvällens innehåll.


Vad kostar det?

300 kronor/samtalsstund. Summan betalar du vid registrering här nedan. Inga andra kostnader tillkommer. Anmälan är bindande. Ingen återbetalning vid förhinder. 

Vad ingår?

Du får en länk via mejl från [email protected] till samtalet. I samband med länken får du ett par reflekterande frågor kopplat till kvällens ämne som du gärna får redogöra för när samtalet startar.
Denna kurs lanseras löpande.

Hej, det är vi som håller i samtalet med dig!


Gunilla: är moderator och samtalscoach. Gunillas passion är ett gott samtal mellan människor. Samtal som sker med respekt och nyfikenhet utan någon vinnare. Som specialist i samtalsmetodik har Gunilla utvecklat metoder för samtal som inspirerar till inre ledarskap och eget ansvar, till mobilisering av egen kraft för att på sikt förbättra livskvaliteten. 

Mervi: utbildar och föreläser i hundens kommunikation i Sverige och har genomfört hemkonsultationer hos hundägare i över tio år. Som den första rekommenderade, och idag den mest seniora Dog Listener i Sverige utbildar och organiserar Mervi även kurser samt driver en framgångsrik hälso- och kunskapsbutik i Stockholm, Hundinspiration AB.


Fokusområden för våra samtal

Nedanstående teman är exempel på områden vi kommer ta upp vid olika tillfällen.

FYSISK AKTIVITET & AVKOPPLING

… vad betyder fysisk aktivitet och avkoppling för dig i ditt liv?

… vilka behov har din hund?

 SOCIAL SAMVARO /GÄSTER

… vilka behov har du av att träffa familj, vänner eller att röra dig utanför hemmet?

… vilka goda rutiner kan du ge hunden för att minska stress.

FAROR

.. egna rädslor och valda strategier. Vilka faror finns i din vardag och hur bemöter du dem?

… vilka rädslor upplever din hund och vilka naturliga signaler kan du ge din hund i dessa situationer?