Jag vill vara med på fördjupningstillfället
FÖRDJUPNING

Vi utgår från att du tagit till dig kunskapen av de fyra grunderna när vi ses på vår digitala fördjupningsträff.


Vill du gå djupare i de fyra grunderna?

-släpper din hund inte ledarskapet till dig?

-tvivlar du på att du kommer nå ett tryggt hundägarskap?

-känner du dig uppgiven och kommer inte vidare trots all kunskap?


Nu kan du som gått vår månadskurs med handledning få möjlighet till ytterligare stöd i ditt hundägarskap.


Med dina frågor/utmaningar i fokus kommer du få konkreta exempel på hur du ska göra i praktiken

Med kunskap om hunden som art kommer du förstå varför din hund gör som den gör.

Med grunden från vår online-kurs kommer fokus ligga på dina/deltagarnas behov så att kunskapen skräddarsys för dig.

 

Upplägg:  Vi ses digitalt vid ett tillfälle i en mindre grupp (6 personer). Vid kursanmälning får du frågor av oss om dina utmaningar. Du beskriver dina utmaningar i text och/eller i en film och skickar in till oss före kursstart. Utifrån dina och övriga kursdeltagares frågor anpassas fördjupningen så att du får den förståelse och de verktyg du behöver för att lyckas i ditt hundägarskap.

Tid:                          kl 19.00-20.30

Pris:                         995 kr/person

Datum:                   25/4, 2024


Exempel: ignorering/återförening (Status)

a.      Du vet inte riktigt hur du ska göra – dvs informationen du får är inte helt tydlig för dig.

b.      Hur kan du ignorera mer övertygande? (med rösten, kroppen, kommandon?)

c.      När ska du ignorera? (Finns fler tillfällen än när du kommer hem och öppnar ytterdörren? På morgonen? I bilen? Efter toabesök)

d.      Vilka är vanliga fallgropar där du tror att du ignorerar men hunden uppfattar det annorlunda?

e.      Du skulle behöva fler exempel på det omvända perspektivet varför hunden ser t ex ignorering som en viktig signal som kan bli en viktig pusselbit till att lösa problemet med din hund.


Med denna fördjupning vill vi lyfta vinsterna som ökar din trygghet

·        Skapa precision – du gör det på ett konkret sätt

·        Lätt att göra rätt – vi sätter fingret på det som kommer göra skillnad

·        Lätt att förstå/se skillnad i ditt beteendeFrågor & svar


När startar fördjupningen?

Detta är ett fristående fördjupningstillfälle som bygger på deltagarnas inskickade frågor/utmaningar. Mötet sker digitalt vid ett tillfälle och har begränsat antal platser för att hålla kvalitet.


När slutar fördjupningen?

Fördjupningen slutar samma kväll som mötet avslutas.


Kan jag backa och repetera?

Vi spelar in mötet så du kan titta på det i efterhand under 1 månad.


Hur omfattande är fördjupningen?

Du behöver lägga ned 90 minuter på själva fördjupningsmötet samt lägga tid på att skriva ned dina utmaningar som du skickar till oss en vecka före kursstart.


Vem håller i kursen?

Mervi & Gunilla handleder dig genom kvällen.


Är ni med live?

Ja, träffen sker live digitalt via zoom.


Vad skiljer fördjupningen från er månadskurs?

I detta upplägg har deltagarna grundkunskapen på plats. Med utgångspunkt från deltagarnas frågor skräddarsyr vi upplägget för att hitta en lösning.


Vad är nytt?

I den här fördjupningen lyfter vi fram dig. Du kommer involveras och få berätta om vad som kvarstår för att få ett gott ledarskap. Vi kommer samtala om hur du ser på dig själv och vad av detta som också kan bli en viktig pusselbit i ditt hundägarskap.


Vad kostar det?

995 kr. Summan betalar du vid registrering här nedan. Inga andra kostnader tillkommer.


Vad ingår?

Digitalt handledningsmöte vid ett tillfälle à 90 minuter. En inspelning av kvällens möte.

Om du vill ha mer individuellt stöd kan du köpa separat rådgivning.När kan jag boka in mig på fördjupningen?

Fördjupningen är öppen för bokning. Du kan avboka 24 h innan mötet. Vid avbokning får du hela summan minus 150 kr tillbaka. Hoppas vi ses,

Varma hälsningar

Mervi & Gunilla


Hej, det är vi som kommer vägleda dig!

Mervi: Jag utbildar och föreläser i hundens kommunikation i Sverige och har genomfört hemkonsultationer hos hundägare i över tio år. Som den första rekommenderade, och idag den mest seniora Dog Listener i Sverige utbildar och organiserar jag även kurser. www.detgodahundagarskapet.se

Gunilla: Jag utbildar och handleder i samtals- och frågemetodik. Med frågan i fokus och med en trygg ram för ett gott samtal hjälper jag mina deltagare att utveckla och förstå egna behov och viktiga prioriteringar. Jag är utbildad coach och diplomerad samtalsterapeut. Jag möter även hundägare i mina samtal. Ibland är det inte hunden som är orsaken till svårigheter man har hamnat i. Det kan vara hos oss blockeringarna sitter. www.godasamtalinspirerar.com